Hur kan man få en Unloader?

Vi försöker här beskriva hur man kan göra för att få behandling med Unloader.

Steg 1

Börja med att få ett professionellt utlåtande - Få en diagnos

Då artros är ett kroniskt tillstånd som innebär en gradvis försämring av knät, är det bra om du söker hjälp så tidigt som möjligt i sjukdomsprocessen. Det svenska sjukvårdssystemet bygger på att husläkare eller annan vård är den första kontakten vid sjukdomar eller besvär. Husläkaren ordinerar ofta den första smärtstillande behandlingen med hjälp av mediciner och kan också hänvisa dig till en ortopedspecialist för bedömning, röntgen och vidare behandling.

Klicka här för att läsa mer om symptom vid knäartros och vad du kan göra för att minska dina smärtor

Steg 2

Prata med din ortopedläkare - Knäskydd som behandling

Om du fått diagnosen knäledsartros är det oftast en ortopedläkare som bedömer vilken den lämpligaste behandlingsmetoden är för dig. Yngre (40-60 år), rekommenderas i regel smärtlindring och artrosskola, kombinerat med viktnedgång. Flera ortopedkliniker i Sverige använder Unloader-ortoser för att behandla patienter som inte vill eller kan opereras.

Se till att prata med din läkare om behandling med avlastande knäskydd så som Unloader One och Unloader One Lite.

Om läkaren inte känner sig tillräckligt informerad så tar vi gärna kontakt med läkaren och anordnar en produktdemonstration samt studier på lyckad behandling.

Steg 3

Du kan få en Unloader

Svensk sjukvård är skattefinansierad och därmed ingår avlastande knäskydd som behandlingsmetod av knäartros. Din behandlade läkare ordinerar, dvs. skriver ut en Unloader och du vänder dig till rekommenderad ortopedteknisk klinik för att få skyddet tillpassat.

I vissa landsting ingår det inte som en metod i behandlingsprotokollet, vilket innebär att man inte kan få det finansierat via svensk sjukvård. Då kan man vända sig direkt till någon av våra ortopedtekniska kliniker som vi samarbetar med. Du kan läsa mer här nedanför för att hitta din närmaste klinik.