Orsaker till knäartros

Det finns några saker som har visat sig spela en viktig roll i vilka som drabbas av knäartros.

Övervikt

Övervikt har visat sig vara en av de största anledningarna till knäartros. Det medför en större belastning på knälederna och ökar takten på broskets nedbrytning. Dessutom kan övervikt vara ett tecken på att man inte rör sig särskilt mycket, vilket ytterligare kan öka knäartrosens framfart.

Tidigare skador på knät

Knäskador och tidigare operationer har visat sig vanliga hos knäartrospatienter. Särskilt ligamentskador kan öka takten som brosket bryts ner.

Ålder

I takt med att man blir äldre bryts brosket ned. Det är individuellt hur man upplever sin broskförsämring men generellt upplever man ökad smärta ju äldre man blir.

Arvsanlag

Om du har artros i släkten kan det spela in huruvida du kommer att bli drabbad eller inte.