Knäartros - en kronisk sjukdom

Knäartros är en kronisk sjukdom, vilket innebär att man med tiden försämras allt mer. I början av sjukdomsprocessen blir brosket ojämnt som ger stelhet i knät, särskilt på morgonen när man ska igång. Belastningssmärta uppkommer och man får ofta skära ner på aktiviteter och fysiskt belastande arbeten.


Mild knäartros

I ett friskt knä har man mjukgörande och smörjande brosk. Brosket dämpar kraftiga stötar och hindrar att benändarna skaver mot varandra. Vid mild knäartros bildas små fördjupningar eller små sprickor.

I detta skede kan benen också börja visa tecken på obalans i varusställningen, så kallad hjulbenthet.

Måttlig knäartros

Större delar av brosket bryts ned. Detta medför minskad rörlighet och ökad smärtan vid dagliga aktiviteter.

Den smörjande ledvätskan blir tunnare och mindre elastisk, vilket ytterligare skyndar på nedbrytningen av brosk.

Grav knäartros

Stora delar av broskytan har slitits ned och lämnar benändarna oskyddade. Benändarna gnider mot varandra och skapar smärta.

Broskbitar kan också lossna och ge upphov till ytterligare skador och smärtor. I detta skede är den drabbade ofta gravt hjulbent (eller kobent).