Kliniskt bevisat behandlingsalternativ

Varför ska du använda ett Unloader-knäskydd?

Både Unloader One och Unloader Fit bygger på samma design och är kliniskt bevisade att minska smärta från knäartros.

  • Unloaderknäskydden har låg profil, låg vikt och kan användas under dina vanliga kläder.
  • De avlastande remmarna, kallade Dual Dynamic Forces Strap system ger avlastning när knät är sträckt och kan enkelt justeras för anpassad smärtlindring med SmartDosing™ funktionen.
  • De passar alla sorters aktiviteter eftersom de bara avlastar knät när det behövs utan att riskera att det skaver och klämmer när man sitter ner.
  • Unloader-knäskydden är ett perfekt komplement till övriga behandlingsformer. Du kan röra dig med mindre smärta och därmed öka aktiviteten och gå ner i vikt. Du kan även minska ditt intag av smärtlindrande läkemedel.1

Om du vill veta mer om hur du kan få ett Unloader-knäskydd, kan du läsa mer under avsnittet "Vägen till en Unloader"

 

Unloader One: Låg profil och lätt vikt

Steadman Phillipon
En studie om användning av avlastande knäskydd vid knäartros

Rapporterad minsking av smärtstillande läkemedel under 6 månader

Smärtstillande läkemedel

25%
25% av patienterna rapporterade en minskning av användning av läkemedel.1
Receptfria anti-inflammatoriska läkemedel
31%
31% rapporterade ett minskat intag av anti-inflammatoriska läkemedel.1
Receptbelagda anti-inflammatoriska läkemedel
35%
35% minskade sitt intag av receptbelagda läkemedel.1
  1. Briggs K, Matheny L, Steadman J. Improvement in Quality of Life with Use of an Unloader Knee Brace in Active Patients with OA: A Prospective Cohort Study. Journal of Knee Surgery. 2012.