Unloader - kliniskt bevisade att minska besvären från knäartros

Knäskydden Unloader One och Unloader Fit är ett icke-kirurgiskt behandlingsalternativ för symptom i samband med knäartros. Till skillnad från många andra behandlingsalternativ är Unloader kliniskt bevisat att ge:

I och med att din rörlighet förbättras kan du göra det du vill utan att begränsas av ett smärtande knä. Och i takt med att du kan röra dig obehindrat är det lättare att undvika en viktökning som ofta förvärrar symptomen vid knäartros.

Lätt vikt och lätt att använda

Unloader kan förhindra att man hamnar i en nedåtgående spiral, och du kan  komma tillbaka till de aktiviteter du gjorde innan. Dessutom är Unloader så pass smidig att du kan ha den under dina vanliga kläder.

Kliniskt bevisad

Nyligen genomförda forskningstudier visar att Unloader minskar brukarens upplevda smärta, förbättrar knäts funktion och minskar användningen av smärtstillande läkemedel.

 
This site offers information on the treatment options for knee pain caused by osteoarthritis, one of the most common causes of debilitating knee pain.

Össur is a global leader in the development of non-invasive orthopeadics. Always at the forefront of innovation, delivering a wide range of products and services, Össur’s reputation has been built on scientifically-proven designs with the emphasis on clinical outcomes.

The Unloader One knee brace is one of the company’s flagship products.


js content below